ENTELEKTÜEL VATANDAŞ PROGRAMI

Yükseliş Kolejlerinde programımızın hedefi; gelişen dünyaya ayak uyduran, sürekli kendini geliştiren ve çağdaş dünya görüşüne sahip bireyler yetiştirmektir. Bu program kapsamında branş öğretmenleri tarafından hazırlanan kitap isimleri öğrencilere teslim edilir. Her kitap verilen süre içerisinde okunarak, ana tema kompozisyon haline dönüştürülür ve öğrencilere topluluk önünde sunum yapma fırsatı verilir. Bu programın amacı; okuyan, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek, hitabetini güçlü bireyler yetiştirmektir.