Düşünme Becerileri Eğitim Modeli

Çocuğunuz eğitim hayatına başlarken bizimle YÜKSELİŞE geçsin!

Yükseliş Kolejlerinde Milli Eğitim Programı olan PYP, IBO'nun (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu) üç programından ‘'İlk Yıllar Programı'' uygulanmaktadır. IBO'nun temel amaçlarından biri öğrencilere geniş kapsamlı bir eğitim sunmak, coğrafi ve kültürel hareketliliği kolaylaştırmak, benzer akademik programlar arasında uluslararası anlayışı geliştirmektir. PYP, çocuklar için anlamlı olan, onlara çekici gelen ve mücadele etmelerine olanak sağlayan alanlar üstü bir öğretim programı oluşturmak için, çeşitli ulusal sistemlerin en iyi araştırma ve uygulamalarından bir sentez oluşturmayı amaç edinmiştir. Öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiğini tespit eden, eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren, uluslararası bir müfredat modeline sahiptir. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi yaratmayı amaçlamaktadır. Bu program; öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan pek çok ihtiyacını karşılamaktadır.

Öğretmenin Rolü

Yükseliş Kolejlerinde öğretmenlerin, öğrencilerin ilgi alanlarını destekleme, kendine güven duygusu yerleştirme ve bütün bilişsel alanlarında beceri gelişimini destekleme sorumluluğu vardır. PYP, çocukların meraklı olduklarını ve kendi deneyimlerinden anlamlar çıkardıklarını kabul ederek çocuklara aktif öğrenen, sorgulayan bireyler olmaları için destek verir.