MONTESSORİ EĞİTİMİ / MONTESSORİ EDUCATION

Çocuğunuzun sizin kucağınızdan sonra rahat ettiği tek yer !

Tüm klasik eğitim modellerinden farklı olarak, her çocuğun özel ve tek olduğunu temel alan, kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebildiği eğitim metodu Montessori, özellikle 0-6 yaş dönemi için uygulanmaktadır.

Montessori Eğitimi Nedir?

Montessori eğitiminde her çocuk özgürdür, kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebilir. Çocuğun bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller kullanmasıyla öne çıkan bu yöntem, çocuk gelişiminde en önemli dönem olan 0-6 yaş arasını kapsamaktadır. Bu dönemde çocukların soyut kavramları öğrenebilmesi için somut materyallerin kullanılması esastır. Çocuklar ellerini kullanarak, materyaller sayesinde öğrenirler. Çocuklara sağlanan olanaklar sayesinde, çocuklar eylemleri sonucu hatalarının desteklenebildiği bir eğitim sistemiyle gelişimlerini tamamlarlar.

Montessori Eğitimi Nedir?

‘'Tüm Çocuklar Öğrenmede Özgündür...'' ‘'All Children are authentic for leanrning...''

Montessori eğitimi çocuğa ne kazandırır?

• Çocuk, kendi bireysel beceri ve ilgi alanında kendi hızıyla gelişir.

• Dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenir.

• Çalışma isteğini ve zevkini geliştirir.

• Üretken olur.

• Toplumsal bir varlık olur.

• Kaygılarını en doğru şekilde nasıl dışa vurabileceğini öğrenir.

• Öz güvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirir.

• Disiplini içselleştirir.

• Bir problemi nasıl tanımlayacağını ve onu çözmek için nasıl çalışılacağını öğrenir.

• Kendine ve başkalarına karşı saygı duyar.