Çocukların gelecekte ruhen ne kadar sağlıklı ve mutlu bireyler olacakları, geleceklerine yönelik atacakları doğru adımların ne kadar sağlam olacağı, onlara nasıl yaklaşım sergilendiği ile yakından ilgilidir. Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişiminin oldukça hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde verilen eğitim daha sonraki dönemler için çocukta hazır bulunuşluk oluşturacağından sunulan eğitim ortamının niteliği özel bir öneme sahiptir.

Küçük yaş evresinde çocuğu; bilişsel, sosyal, duygusal ve motor becerileri anlamında detaylı biçimde tanımak, onun geleceğine yönelik atacağı adımların daha sağlam olmasını sağlar. Bu bağlamda, okul öncesine yönelik okulumuzdaki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti ile öğrencilerin gelişimi adım adım takip edilmektedir. Okul öncesi rehberlik hizmetlerinde ilk basamak; öğrenciyi tanımak, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini keşfetmek ve onu doğru yönlendirmek amacı ile çocukla ve çocuğa bakım veren kişi ile yapılan görüşmelerdir. İkinci basamak ise; oryantasyon çalışmalarıdır. Özellikle ilk kez okula başlayacak olan bazı çocuklarda bu süreçte kaygı düzeyi artmaktadır. Öğrencilerin okula uyum süreçlerinin sağlıklı ve verimli geçmesi için ebeveynler ile görüşmeler yapılmaktadır. Rehberlik Hizmetleri eğitim-öğretim yılı sonuna kadar öğrenci-öğretmen-veli ile gerek bireysel gerek grup görüşmeleri olarak yapılmaya devam etmektedir.

Okul öncesi dönemde tüm gelişim alanlarında beklenen düzeye erişmiş her çocuk, ülkesine ve insanlığa katkıda bulunabilecek bireyler olacaktır. Özel Antalya Yükseliş Koleji İlkokulu olarak okul öncesi dönemde rehberlik hizmetlerimizin amacı; araştırmaktan ve keşfetmekten hoşlanan, ihtiyaçlarının farkına varan, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, aile ve arkadaşlık ilişkilerine önem veren, sorun çözebilen, paylaşmayı bilen, doğayı ve çevreyi koruyan, mutlu ve üretken bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.