Gelişim Akademisi

Yükseliş Kolejlerinde uzmanların katkılarıyla geliştirilen eğitimler; Liderlik, Girişimcilik, Etkili İletişim, Etkili Konuşma, Öfke Yönetimi, Odaklanma, Hedef Belirleme, Zaman Yönetimi, Problem Çözme Becerileri, Stres ve Duygu Yönetimi ana başlıkları altında uygulamalı olarak öğrencilerimize aktarılmaktadır.

Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin araştırma-karar alma-planlama kabiliyetlerini geliştirmek,

Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin gözlemleme, analiz etme, yorumlama kabiliyetlerini geliştirmek,

Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin karar alma mekanizmalarını tanımalarını sağlayarak doğru seçenekleri değerlendirme reflekslerini geliştirmek,

Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin duygularını yönetmelerini, duyguları pozitif yönde harekete geçirmelerini sağlamak,

Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin okulda ve gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri olumlu / olumsuz durumlara adapte olmuş şekilde etkili iletişim kurmalarını sağlamak,

Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin etkili liderliğin bir hedef belirleme ve bir zaman yönetimi disiplini olduğunu fark etmelerini sağlamak,

Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin karşılaştıkları problemleri analitik ve sistematik olarak ele almalarını sağlamak,

Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin sunum tekniklerinde yetkinleşmelerini sağlamak.