Rehberlik


Psikolojik Danışmanlık Birbirimiz ile;

 • Anksiyete / Kaygı (Performans kaygısı, sınav kaygısı, yaygın kaygı... vb.)
 • Depresyon
 • Panik atak
 • Obsesif kompülsif bozukluk
 • Fobiler (Okul fobisi, sosyal fobi... vb.)
 • Davranış ve uyum problemleri
 • Dikkat eksikliği
 • Kişilik sorunları
 • Benlik değeri
 • Özgüven eksikliği
 • Yetersizlik duyguları
 • Sosyal beceri eksikliği
 • Atılganlık sorunları
 • Stresle başa çıkma
 • Öfke kontrol gibi konular ile ilgili hizmetler vermekteyiz

Klinik psikoloğumuz önderliğinde hizmet veren Psikolojik Danışmanlık Birimimiz çocuklarımızın psikolojik sorunlarını inceler ve bunlara çözüm yolları önerir. Günümüzde ebeveynler çocuklarının psikolojik sorunlarını önemsemekte ve bu konuda yardım aramaktadır. Artık anne ve babalar çocuklarını ‘'tembel, yaramaz, söz dinlemiyor'' gibi ifadelerle damgalamak yerine uzman bir psikologa giderek destek alıyorlar çünkü sorun ortaya çıktığında geç kalınmadan uzman bir psikologa danışmak ve ondan yardım almak, sorunun kısa zamanda çözülmesini sağlamaktadır. Böylece topluma daha mutlu ve ruh sağlığı yerinde bireyler yetiştirilecektir. Yükseliş Koleji olarak öğrencilerimizin ev yaşantısından okul yaşantısına, sosyal hayatından hedeflerine kadar her kademede onların yanında yer alıyoruz

.

EĞİTİM KOÇU

Yükseliş Kolejlerinde öğrenciler için bir eğitim koçu görev yapmaktadır. Atanan eğitim koçları öğrencilerin akademik hayatlarını, aile içi durumlarını ve okul yaşantılarını yakın takibe alarak her ay sonunda Rehberlik Koordinasyon Merkezi'ne bilgileri rapor halinde sunmaktadır. Sunulan bu rapor, gerekli fizibiliteler tamamlandıktan sonra Rehberlik Koordinasyon Merkezi tarafından eğitim koordinatörüne verilmektedir. Almış olduğu bu raporu kısa sürede veli ve yönetim kadrosu ile paylaşacak olan eğitim koordinatörü ise öğrencinin başarı grafiğini kontrol altında tutarak, yükselişini yakından takip etmekle görevli olacaktır.

ENTELEKTÜEL VATANDAŞ PROGRAMI

Yükseliş Kolejlerinde hedefi; gelişen dünyaya ayak uyduran, sürekli kendini geliştiren ve çağdaş dünya görüşüne sahip bireyler yetiştirmektir. Bu program kapsamında branş öğretmenleri tarafından hazırlanan kitap isimleri öğrencilere teslim edilir. Her kitap verilen süre içerisinde okunarak, ana temasının kompozisyon haline dönüştürülerek, topluluk önünde öğrencinin seminer şeklinde anlatması sağlanır. Programın amacı; okuyan, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek, hitabetini güçlendiren bireyler yetiştirmektir.

Yükseliş Kolejlerinde eğitim süreçlerinin hayata hazırlanmaları çözüm odaklı olmaları kendilerini tanımalarına destek vererek huzurlu, mutlu bireyler olmalarını sağlarken velilerimize öğretmenlerimize ve okul yönetimine bu konuda destek olmak temel varlık sebebimizdir.

Rehberlik psikolojik danışmanlık birimi sadece öğrencilerle değil aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilere de yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanımasına yönelik yapılan çalışmalar şöyle sıralanabilir:

– Etkin Çalışma Yöntemleri,
– Motivasyon Çalışmaları,
– Zamanı Etkin Kullanmaya Yönelik Çalışmalar,
– Eğitsel Grup Çalışmaları,
– Okul Seçimiyle İlgili Çalışmalar,
– Meslek Seçimiyle İlgili Çalışmalar,
– Başarı Takip Çalışmaları,
– Problem Çözme Becerisi.
– “Kariyer Günleri” Etkinliği
– Akademik Başarı Takibi
– Sınav Kaygısı Grup Çalışmaları

Lise Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar;

 1. Bireysel Rehberlik
 2. Veli Eğitim Seminerleri
 3. Veli Paylaşım Toplantıları
 4. Veli Bültenleri

Lise Öğretmenlerine Yönelik Çalışmalar

 1. Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları
 2. Danışmanlık Çalışmaları