Bilişim Teknolojileri

Yükseliş Kolejlerinde öğrenciler; bilişim teknolojileri uygulamalarını kullanarak çalışma alanlarının verimliliklerini artırır; edindikleri bilgilerle hızla gelişen teknolojinin kullanıcısı ve uygulayıcısı haline gelerek, ileride girecekleri iş dünyasına değer katacak, üstün nitelikli bireyler olarak yetiştirilir.

Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümü olan, istenen veriyi kısa zamanda aktarabilen; anlaşılır, takibi kolay, yaratıcı, dinamik ve yenilikçi projeler ve sunumlar hazırlama becerilerini geliştirmesi ve bu becerileri derslerine ve günlük hayatlarına entegre etmelerini sağlanmaktadır.

Görsel Sanatlar

Yükseliş Kolejlerinde görsel eğitim yoluyla öğrencilerimizin zihinsel, algısal yeteneklerini geliştirip onlarda estetik duyarlılık kazandırarak görsel değerler hakkında bilgilenmiş, duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığıyla ifade eden, yaratıcı düşünce yapısı kazanmış, sanat eseri okuyan ve anlayan, sanat sevgisi ve bilinci kazanmış öğrenciler yetiştirmek temel varlık sebebimizdir.

Müzik

Yükseliş Kolejlerinde müzik bölümü olarak, müzik yapma ve müzik kültürü konularında temel bilgilere sahip, müziksel algı ve bilgilenme yoluyla düşünen, üreten, söyleme, çalma ve yaratma becerileriyle kendini ifade edebilen, kendine güvenen, en az bir müzik aleti kullanan bireyler yetiştirmek hedeflerimizden birisidir.