Düşünme Becerileri Eğitim Modeli

Yükseliş Kolejlerinde düşünme becerileri derslerinde hedefimiz, öğrencilerimizin bilişsel gelişimlerini desteklemektir. Uzmanlara göre, bilişsel gelişim başkaları tarafından düzenlenen davranışlardan, bireyin kendi kendisine düzenlediği davranışlara doğru gelişir. Bu yüzden dışsal denetimi giderek azaltıp, çocuğun içsel denetimini beslemek ve kendi kendini düzenlemesini sağlamak gerekir. Bu şekilde topluma; öğrenme sorumluluğunu üstlenen, özelliklerini fark eden ve giderek özgürleşen bireyler kazandırabiliriz. Onların sadece dünyayı değil kendilerini de keşfederek, çevreleriyle doğru şekilde bütünleşmelerini sağlayabiliriz.