Yükseliş Kolejlerinde öğrenme sürecinin ve öğrenci başarısının güvenilir yöntemlerle ölçülmesi ve değerlendirilmesi en başta eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırma açısından oldukça önemlidir. Öğrenme sürecinde ve yöntemlerinde; öğrenciyi merkeze alarak ‘'tam öğrenme ve kesin başarı'' modeli, çoklu zeka alanlarına göre uygulamalar ve performans dayanıklı öğrenme etkinlikleri daha çok uygulanır. Bu gelişmelere paralel olarak, öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde Klasik Test Teorisi ile birlikte modern değerlendirme araçları da kullanılır. Yükseliş Kolejleri olarak öğrencimizin çok yönlü gelişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu nedenle öğrencinin bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerini bir bütün olarak ele alıyoruz. Her öğrenci yeni bir bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenip kazanıma dönüştürür. Dolayısıyla her öğrenciyi kendi gelişimine göre, başka öğrencilerle kıyaslanmadan değerlendirilir. Ölçme değerlendirmede kullanılan çoklu yöntemler sayesinde, özellikle eğitim öğretimin bilişsel alanında tam öğrenmeyi ve kesin başarıyı sağlanır. Temel derslerde (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler) her dönem için yapılacak sınav sayısı ve türleri, ölçme değerlendirme birimi ve zümre öğretmenleri tarafından tema/ünitelere uygun şekilde belirlenir. Tüm sınavlarda; düşünsel bilişsel alanın (Bilgi-Kavrama-Uygulama-Analiz-Sentez-Değerlendirme) düzeylerini kapsayacak şekilde ‘'çok kolay''dan ‘'çok zor''a kadar her düzeyde soru bulunur. Genel olarak; soruların; %10'u çok kolay, %20'si zor ve %10'u çok zor olacak tarzda, geçerliliği ve güvenilirliği yüksek sınavlar, ölçme değerlendirme birimi ve ders öğretmenleriyle birlikte hazırlanır. Her sınavda amaç, kapsam, yoklanacak davranışlar ve düzeyler için konu/ünite belirtme tablosu hazırlanır. Her öğrenciye, her bir sınavın değerlendirme sonuç belgesi verilir. Diğer derslerin bir dönemde yapılacak sınav sayısı ders saatine göre yönetmeliğe uygun olarak belirlenir.

Değerlendirme Raporlarımız

Yükseliş Kolejlerinde her sınav sonunda rutin olarak verilen raporların amacı, öğrencilerimizde görülebilecek en ufak sapmayı anında görmek ve çok kısa sürede önlemini almaktır.

Karnelerimiz

Yükseliş Kolejleri; öğrencisini her alanda eğitir, geliştirir, eğitimini ölçer, değerlendirir ve öğrencisinin gelişim raporunu Yükseliş Okullarına özgü farklı karne ile takdim eder.