Psikolojik Danışmanlık Birimimiz ile;
– Anksiyete / Kaygı (Performans kaygısı, sınav kaygısı, yaygın kaygı... vb.)
– Depresyon
– Panik atak
– Obsesif kompülsif bozukluk
– Fobiler (Okul fobisi, sosyal fobi... vb.)
– Davranış ve uyum problemleri
– Dikkat eksikliği
– Kişilik sorunları
– Benlik değeri
– Özgüven eksikliği
– Yetersizlik duyguları
– Sosyal beceri eksikliği
– Atılganlık sorunları
– Stresle başa çıkma
– Öfke kontrolü

gibi konular ile ilgili hizmet Vermekteyiz.

Klinik psikoloğumuz önderliğinde hizmet veren Psikolojik Danışmanlık Birimimiz, çocuklarımızın psikolojik sorunlarını inceler ve bunlara çözüm yolları önerir. Günümüzde ebeveynler, çocuklarının psikolojik sorunlarını önemsemekte ve bu konuda yardım aramaktadır. Artık anne ve babalar, çocuklarını ‘'tembel, yaramaz, söz dinlemiyor'' gibi ifadelerle damgalamak yerine, uzman bir psikoloğa giderek destek alıyorlar, çünkü sorun ortaya çıktığında geç kalınmadan uzman bir psikoloğa danışmak ve ondan yardım almak, sorunun kısa zamanda çözülmesini sağlamaktadır. Böylece topluma daha mutlu ve ruh sağlığı yerinde bireyler yetiştirilecektir. Yükseliş Kolejleri olarak öğrencilerimizin ev yaşantısından okul yaşantısına, sosyal hayatından hedeflerine kadar her kademede onların yanında yer alıyoruz.

EĞİTİM KOÇU

Yükseliş Kolejlerinde öğrenciler için bir eğitim koçu görev yapmaktadır. Atanan eğitim koçları öğrencilerin akademik hayatlarını, aile içi durumlarını ve okul yaşantılarını yakın takibe alarak her ay sonunda Rehberlik Koordinasyon Merkezi'ne bilgileri rapor halinde sunmaktadır. Sunulan bu rapor, gerekli fizibiliteler tamamlandıktan sonra Rehberlik Koordinasyon Merkezi tarafından eğitim koordinatörüne verilmektedir. Almış olduğu bu raporu kısa sürede veli ve yönetim kadrosu ile paylaşacak olan eğitim koordinatörü ise öğrencinin başarı grafiğini kontrol altında tutarak, yükselişini yakından takip etmekle görevlidir.

ENTELEKTÜEL VATANDAŞ PROGRAMI

Yükseliş Kolejlerinin hedefi; gelişen dünyaya ayak uyduran, sürekli kendini geliştiren ve çağdaş dünya görüşüne sahip bireyler yetiştirnektir. Bu program kapsamında branş öğretmenleri tarafından hazırlanan kitap isimleri, öğrencilere teslim edilir. Her kitap verilen süre içerisinde okunarak, ana temasının kompozisyon haline dönüştürülerek, topluluk önünde öğrencinin seminer şeklinde anlatması sağlanır. Programın amacı; okuyan, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek, hitabetini güçlü bireyler yetiştirmektir.