Düşünme Becerileri Eğitim Modeli

Yükseliş Kolejlerinde sürekli gelişen bilgi yumağı içinden kendine gerekli olanları bulabilme, yeni karşılaştığı durumlara planlı ve doğru tepkiler verebilme, öğrencinin kendini kontrol ederek dikkat süresini uzatabilme, öğrendiği kavramları hızlı kavrayabilme, sözcükler arasında bütünlük kurabilme, çok yönlü ve soyut düşünme yollarını etkin kullanabilme, bir faaliyeti organize edebilme gibi yeterliliklerin öğrencilere kazandırılması hedeflenir.