KUR SİSTEMİ

Yükseliş Kolejlerinde bu programın hedefi; bilgi edinmeyi amaçlayarak bireyleri eksiksiz bir şekilde akademik kariyerlerine hazırlamaktadır. Kur sistemi, matematik ve İngilizce derslerinde yoğunlukla kullanılacaktır ve çok ihtiyaç duyulması halinde diğer branşlar da bu sisteme dahil edilecektir. Kur sistemi sayesinde eksik kalınan konularda, aynı branş ve kademelerde bulunan öğrenciler bir araya getirilerek, ‘'Toplu Başarı Sistemi'' tekniği kullanılacaktır. Bu sistemi başarıyla tamamlayan öğrenciler ödüllendirilecektir. Sistemin amacı; okulumuzda bireysel değil, kitlesel başarıyı hedef almaktır.